понеделник, 17 септември 2012 г.

Преодоляват ли децата злоупотребите с тях?


Някои хора вярват, че деца, с които се злоупотребява или са били невнимателни с тях, стават щастливи и се приспособяват по-добре, след изваждане от тази среда. Това обаче е една голяма заблуда. Не само, че тези деца страдат от физически белези, но психическият и емоционален стрес, на който са били подлагани, ги преследва години наред.

Форма на пост-травматично стресово разстройство при деца преживели малтретиране или изоставяне, може да преживяват тези епизоди години наред, също толкова ярко, както и в момента , в който първоначално са се случили. Децата преживели подобни ужаси могат да развият дългосрочни проблеми с агресията или самоконтрола. Някои от тях могат да имат затруднения със социалните взаимодействия, произтичащи от липсата на доверие.

Най-важното нещо за всяко дете е да има любов и сигурност и тези , които са били малтретирани или пренебрегвани не са изключение. След като са поставени под грижите на роднина, приемно семейство или осиновител, детето продължава да се чувства несигурно, очаквайки всеки момент нещата да се объркат .Процесът на оздравяване изисква много време и търпение. В допълнение, децата трябва да получат адекватна помощ от специалисти психолози и консултанти.

Изключително предизвикателство за всяко дете, да обясни какво е точно чувството. Може да не знае да обясни как се чувства или пък може да не иска да преживява отново травмата. Затова на детето му е трудно да се отвори и да сподели с близките около него хора. Поради тази причина от съществено значение е възможността да разговаря с обучен терапевт. Въпреки , че новото семейство иска да му помогне като обсъжда чувствата на болка и гняв, с това може да засили недоверието в него. Детето трябва да разговаря за тези неща когато е готово, да бъде предразположено, да не се чувства пресирано и това да засили неприятните му чувства .

Винаги има надежда, във всяка ситуация, на тези деца може много да им се даде. Въпреки това преодоляването на изключителното предателство от някой, който е трябвало да ги предпази от увреждане, ще отнеме много време. Премахването от лошата среда е само началото.

Свържете се с мен за вашата първа безплатна консултацияSkype: evidelova

Няма коментари:

Публикуване на коментар