вторник, 26 октомври 2010 г.

Кога възниква груповата работа


Този вид групова работа възниква през Втората Световна война.По време на кризи, хората имат нужда да се приближат по близо един до друг.
В наши дни, когато комуникацията е на такова интерактивно ниво, хората все повече имат нужда да комуникират реално помежду си. Идеята на „Живей съзнателно” е да даде едно лабораторно пространство, където всички членове на групата ще могат да работят за себе си, да разгръщат максимално това, което имат, да експериментират.

За вашата първа безплатна сесия свържете се с мен
Skype: evidelova
jiveisaznatelno@abv.bg

Тренинг


В нашия културен ареал терминът "тренинг" или словашкият му еквивалент "тренировка" предизвикват асоциации с физическо усилие, телесни упражнения и спорт. В други страни, преди всичко англосаксонските, терминът има по-широко значение и можем да го срещнем в образованието, директно в училищата, в психологическите дисциплини, във връзка с психическото здраве, в здравеопазването, мениджмънта и управлението, а също така и в множество други области от социалния живот, при подготовката на специалисти и развитието на потенциала на отделния ндивид и социалните групи.
Думата тренинг е с английски произход (тренинг - тренировка, курс, обучение, инструктаж) и на практика изразява по-широк обхват на обучението отколкото подготовката и образованието в определена конкретна насока. На следващо равнище терминът тренинг произхожда от многобройните теории за ученето, откъдето се заемат методите и подходите на социалното такова като учене от конкретна социална ситуация, социален контекст и въз основа на импулси, от междуличностите отношения. Третото измерение на термина подчертава развитието на социалната компетентост на индивида - социалното му поведение, професионалните му умения, методическите подходи и гражданските правила като цел на тренинг програмата. С други думи, може да бъде схващан като характерен подход към ученето и като процес на образование, който включва не само развиване на знанията, но и развиване социалните умения на участниците в тренинга.

За вашата първа безплатна сесия свържете се с мен.
Skype:evidelova
Телефон: 0879 855 786
jiveisaznatelno@abv.bg

понеделник, 5 април 2010 г.

Онлайн психолог

Защо онлайн?

Онлайн консултациите с психолог дават възможност за бързо и лесно свързване със специалист.
Не напускате Вашето комфортно място.
Необходимо е само предварително да си запишете удобен за Вас час.
Възможност за гъвкаво работно време.

Първата консултация е безплатна! 


Как се провеждат?

Facebook: Елена Виделова               
Viber
Skype:evidelova

Телефон: 0879 855 786                           jiveisaznatelno@abv.bg


Защо да го правим?

Консултирането не гледа само на обстоятелствата, нашите реакции и начините да се справяме с тях, а си представяме по обширна картина, като дългосрочните цели, Вашата гледна точка и ценности, за да може да създадем осведоменост и действия от по дълбоко ниво.

Чрез разговори , взаимно сътрудничество и динамични отношения между нас, изграждаме заедно пространството на сигурност и доверие по между ни.

В това пространство ВИЕ сте на фокус, а не временното състояние на нещата.

Ползите за Вас!

За да подобрите живота си, за да направите по-добра кариера, да имате здрава и стабилна връзка с партньора си!

Свържете се с мен за Вашата първа безплатна онлайн консултация.
вторник, 2 март 2010 г.

КАКВО Е ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ ?

Тренингът за личен опит е вариант на групова работа, насочена към себепознание. Целта на този вид тренинг е изграждане на хармонични отношения в семейството, в работата, в обществото като цяло. По време на груповата работа всеки има възможност да разбере наистина какви са неговите цели и как да се движи към постигането им. Ще придобие вътрешна стабилност и способност за творческа адаптация.

Тренингът за личен опит е създаден за тези, които се стремят към повишаване на психическия комфорт и здраве.

Участниците имат възможност:

• да осъзнаят себе си и своя уникален свят
• да повишат чувствителността си за възприемане на света
• да овлядеят опита си и да формират навика майсторски да го използват
• да осъзнаят собствените си нужди и потребности и да разработят пътища за тяхното удовлетворение
• да повишат собствените си комуникативни компетенции

ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ
Разгръщането на потенциала и изграждането на хармонични взаимоотношения в семейството и на работното място, не е лека задача.

Всичко това се постига с помощта на няколко важни поведенчески умения:

1. Междуличностни отношения
2. Умения за общуване
3. Добри обноски
4. Етикеция
5. Отборност
6. Мотивация, подходяща нагласа и добро разпределяние на времето

Притежавате ли тези умения?

В случай, че отговорът ви е „не”, е добре да знаете, че съществува ефективен начин, който може да ги активира. Ако вече притежавате част от тях, тренингът за личен опит ще ви помогне да ги доразвиете и усъвършенствате.

Може би смятате, че е късно да променяте черти, което сте изграждали в продължение на години или пък не вярвате, че е възможно това да се случи в рамките на няколко часа?

Според мен, ако човек наистина иска да изгради пълноценни взаимоотношения със заобикалящия го свят и да постигне успех на работното си място, той има само един възможен избор – да учи през целия си живот.

През годините всички ние трупаме уникален опит и житейски стратегии, които невинаги са печеливши. Ако не ги променим, рискуваме да ги следваме безрезултатно и да преминем през множество перипетии.

За изграждането на успешна кариера са важни не само професионалните ни знания. Практиката показва, че когато в големите организации се конкурират няколко служители със сходен професионален опит, се насърчават онези от нас, които притежават необходимите поведенчески умения.

Когато става дума за удовлетворение в личния живот и израстване в една организация, нашата личност има значение.
Тренингът за личен опит е огледало, оглежате се в останалата част от групата, чувате и виждате други истории и други стратегии за справяне.

Това ще ви позволи да подобрите връзките си с външния свят и ще ви даде възможност да се представите по възможно най-добрия начин.

Първата крачка към промяната е да осъзнаете нуждата от това.

Живейте съзнателно!