вторник, 26 октомври 2010 г.

Кога възниква груповата работа


Този вид групова работа възниква през Втората Световна война.По време на кризи, хората имат нужда да се приближат по близо един до друг.
В наши дни, когато комуникацията е на такова интерактивно ниво, хората все повече имат нужда да комуникират реално помежду си. Идеята на „Живей съзнателно” е да даде едно лабораторно пространство, където всички членове на групата ще могат да работят за себе си, да разгръщат максимално това, което имат, да експериментират.

Facebook: Елена Виделова
Skype:evidelova
Телефон: 0879 855 786
jiveisaznatelno@abv.bg

Тренинг


В нашия културен ареал терминът "тренинг" или словашкият му еквивалент "тренировка" предизвикват асоциации с физическо усилие, телесни упражнения и спорт. В други страни, преди всичко англосаксонските, терминът има по-широко значение и можем да го срещнем в образованието, директно в училищата, в психологическите дисциплини, във връзка с психическото здраве, в здравеопазването, мениджмънта и управлението, а също така и в множество други области от социалния живот, при подготовката на специалисти и развитието на потенциала на отделния ндивид и социалните групи.
Думата тренинг е с английски произход (тренинг - тренировка, курс, обучение, инструктаж) и на практика изразява по-широк обхват на обучението отколкото подготовката и образованието в определена конкретна насока. На следващо равнище терминът тренинг произхожда от многобройните теории за ученето, откъдето се заемат методите и подходите на социалното такова като учене от конкретна социална ситуация, социален контекст и въз основа на импулси, от междуличностите отношения. Третото измерение на термина подчертава развитието на социалната компетентост на индивида - социалното му поведение, професионалните му умения, методическите подходи и гражданските правила като цел на тренинг програмата. С други думи, може да бъде схващан като характерен подход към ученето и като процес на образование, който включва не само развиване на знанията, но и развиване социалните умения на участниците в тренинга.

Facebook: Елена Виделова
Skype:evidelova
Телефон: 0879 855 786
jiveisaznatelno@abv.bg

понеделник, 5 април 2010 г.

Онлайн психолог


Онлайн консултациите с психолог
дават възможност за бързо и лесно свързване със специалист.


Не напускате Вашето комфортно място.


Необходимо е само предварително да си запишете удобен за Вас час.

Възможност за гъвкаво работно време.

Защо да го правим?

Консултирането не гледа само на обстоятелствата, нашите реакции и начините да се справяме с тях, а си представяме по обширна картина, като дългосрочните цели, Вашата гледна точка и ценности, за да може да създадем осведоменост и действия от по дълбоко ниво.

Чрез разговори, взаимно сътрудничество и динамични отношения, изграждаме заедно пространство на сигурност и доверие по между ни.

В това пространство ВИЕ сте на фокус, а не временното състояние на нещата.

Ползите за Вас!

Да бъдете здрави.
Да подобрите живота си.
Да направите по-добра кариера,
Да имате здрава и стабилна връзка с партньора си!

Може да се свържете с мен!

Facebook: Елена Виделова

Телефон/ Viber: 0879 855 786

jiveisaznatelno@abv.bgвторник, 2 март 2010 г.

КАКВО Е ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ ?

Тренингът за личен опит е вариант на групова работа, насочена към себепознание. Целта на този вид тренинг е изграждане на хармонични отношения в семейството, в работата, в обществото като цяло. По време на груповата работа всеки има възможност да разбере наистина какви са неговите цели и как да се движи към постигането им. Ще придобие вътрешна стабилност и способност за творческа адаптация.

Тренингът за личен опит е създаден за тези, които се стремят към повишаване на психическия комфорт и здраве.

Участниците имат възможност:

• да осъзнаят себе си и своя уникален свят
• да повишат чувствителността си за възприемане на света
• да овлядеят опита си и да формират навика майсторски да го използват
• да осъзнаят собствените си нужди и потребности и да разработят пътища за тяхното удовлетворение
• да повишат собствените си комуникативни компетенции

ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ
Разгръщането на потенциала и изграждането на хармонични взаимоотношения в семейството и на работното място, не е лека задача.

Всичко това се постига с помощта на няколко важни поведенчески умения:

1. Междуличностни отношения
2. Умения за общуване
3. Добри обноски
4. Етикеция
5. Отборност
6. Мотивация, подходяща нагласа и добро разпределяние на времето

Притежавате ли тези умения?

В случай, че отговорът ви е „не”, е добре да знаете, че съществува ефективен начин, който може да ги активира. Ако вече притежавате част от тях, тренингът за личен опит ще ви помогне да ги доразвиете и усъвършенствате.

Може би смятате, че е късно да променяте черти, което сте изграждали в продължение на години или пък не вярвате, че е възможно това да се случи в рамките на няколко часа?

Според мен, ако човек наистина иска да изгради пълноценни взаимоотношения със заобикалящия го свят и да постигне успех на работното си място, той има само един възможен избор – да учи през целия си живот.

През годините всички ние трупаме уникален опит и житейски стратегии, които невинаги са печеливши. Ако не ги променим, рискуваме да ги следваме безрезултатно и да преминем през множество перипетии.

За изграждането на успешна кариера са важни не само професионалните ни знания. Практиката показва, че когато в големите организации се конкурират няколко служители със сходен професионален опит, се насърчават онези от нас, които притежават необходимите поведенчески умения.

Когато става дума за удовлетворение в личния живот и израстване в една организация, нашата личност има значение.
Тренингът за личен опит е огледало, оглежате се в останалата част от групата, чувате и виждате други истории и други стратегии за справяне.

Това ще ви позволи да подобрите връзките си с външния свят и ще ви даде възможност да се представите по възможно най-добрия начин.

Първата крачка към промяната е да осъзнаете нуждата от това.

Живейте съзнателно!