вторник, 29 март 2011 г.

Депресия и справяне с нея

Депресията в общия случай е чувство на меланхолия, тъга, отчаяние, безпомощност и унилост, което може да трае от няколко часа до няколко дни. Ако това чувство трае повече от няколко седмици или се появява периодично, може да става въпрос за заболяване известно като клинична депресия. В повечето случаи след стрес човек изпада в депресия. Според последните статистически данни от депресия страда всеки пети човек на планетата. И което е още по-интересно - от депресия страдат дори животните: маймуни, кучета, котки. Емоционалните симптоми на депресия включват загуба на интерес към любими занимания, чувство на безнадеждност, малоценност и мисли за смърт и самоубийство. Физическите симптоми също са присъщи за депресията. Около 65% от хората с депресия докладват за физическа болка като главоболие, болки в гърба, мускулите и ставите, замайване, световъртеж и проблеми със съня. Групата помага на хората да споделят открито своите проблеми, да научат повече за себе си като получат полезна информация от водещия и от другите участници. Груповата работа мотивира хората да променят своите обичайни модели на реагиране и да пренесат наученото в реални ситуации. Дискусиите в групата са абсолютно поверителни. Когато участвате в група вие ще забележите, че и други хора преживяват подобни на вашите проблеми. Това спомага да развиете интерес и доверие в груповата работа и да почувствате релаксиращите ефекти от нея. Психотерапията или терапия чрез разговори има за цел да достигне до първопричините за появата на депресия и дава възможност за откриване на факторите, които са отключили заболяването. „Говорните” терапии помагат на пациентите с депресия да се вгледат по-дълбоко в себе си и да разрешат проблемите си чрез вербална комуникация с квалифициран терапевт. 

Facebook: Елена Виделова
Skype:evidelova
Телефон: 0879 855 786
jiveisaznatelno@abv.bg