вторник, 2 март 2010 г.

КАКВО Е ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ ?

Тренингът за личен опит е вариант на групова работа, насочена към себепознание. Целта на този вид тренинг е изграждане на хармонични отношения в семейството, в работата, в обществото като цяло. По време на груповата работа всеки има възможност да разбере наистина какви са неговите цели и как да се движи към постигането им. Ще придобие вътрешна стабилност и способност за творческа адаптация.

Тренингът за личен опит е създаден за тези, които се стремят към повишаване на психическия комфорт и здраве.

Участниците имат възможност:

• да осъзнаят себе си и своя уникален свят
• да повишат чувствителността си за възприемане на света
• да овлядеят опита си и да формират навика майсторски да го използват
• да осъзнаят собствените си нужди и потребности и да разработят пътища за тяхното удовлетворение
• да повишат собствените си комуникативни компетенции

ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН ОПИТ
Разгръщането на потенциала и изграждането на хармонични взаимоотношения в семейството и на работното място, не е лека задача.

Всичко това се постига с помощта на няколко важни поведенчески умения:

1. Междуличностни отношения
2. Умения за общуване
3. Добри обноски
4. Етикеция
5. Отборност
6. Мотивация, подходяща нагласа и добро разпределяние на времето

Притежавате ли тези умения?

В случай, че отговорът ви е „не”, е добре да знаете, че съществува ефективен начин, който може да ги активира. Ако вече притежавате част от тях, тренингът за личен опит ще ви помогне да ги доразвиете и усъвършенствате.

Може би смятате, че е късно да променяте черти, което сте изграждали в продължение на години или пък не вярвате, че е възможно това да се случи в рамките на няколко часа?

Според мен, ако човек наистина иска да изгради пълноценни взаимоотношения със заобикалящия го свят и да постигне успех на работното си място, той има само един възможен избор – да учи през целия си живот.

През годините всички ние трупаме уникален опит и житейски стратегии, които невинаги са печеливши. Ако не ги променим, рискуваме да ги следваме безрезултатно и да преминем през множество перипетии.

За изграждането на успешна кариера са важни не само професионалните ни знания. Практиката показва, че когато в големите организации се конкурират няколко служители със сходен професионален опит, се насърчават онези от нас, които притежават необходимите поведенчески умения.

Когато става дума за удовлетворение в личния живот и израстване в една организация, нашата личност има значение.
Тренингът за личен опит е огледало, оглежате се в останалата част от групата, чувате и виждате други истории и други стратегии за справяне.

Това ще ви позволи да подобрите връзките си с външния свят и ще ви даде възможност да се представите по възможно най-добрия начин.

Първата крачка към промяната е да осъзнаете нуждата от това.

Живейте съзнателно!