вторник, 26 октомври 2010 г.

Кога възниква груповата работа


Този вид групова работа възниква през Втората Световна война.По време на кризи, хората имат нужда да се приближат по близо един до друг.
В наши дни, когато комуникацията е на такова интерактивно ниво, хората все повече имат нужда да комуникират реално помежду си. Идеята на „Живей съзнателно” е да даде едно лабораторно пространство, където всички членове на групата ще могат да работят за себе си, да разгръщат максимално това, което имат, да експериментират.

За вашата първа безплатна сесия свържете се с мен
Skype: evidelova
jiveisaznatelno@abv.bg

Тренинг


В нашия културен ареал терминът "тренинг" или словашкият му еквивалент "тренировка" предизвикват асоциации с физическо усилие, телесни упражнения и спорт. В други страни, преди всичко англосаксонските, терминът има по-широко значение и можем да го срещнем в образованието, директно в училищата, в психологическите дисциплини, във връзка с психическото здраве, в здравеопазването, мениджмънта и управлението, а също така и в множество други области от социалния живот, при подготовката на специалисти и развитието на потенциала на отделния ндивид и социалните групи.
Думата тренинг е с английски произход (тренинг - тренировка, курс, обучение, инструктаж) и на практика изразява по-широк обхват на обучението отколкото подготовката и образованието в определена конкретна насока. На следващо равнище терминът тренинг произхожда от многобройните теории за ученето, откъдето се заемат методите и подходите на социалното такова като учене от конкретна социална ситуация, социален контекст и въз основа на импулси, от междуличностите отношения. Третото измерение на термина подчертава развитието на социалната компетентост на индивида - социалното му поведение, професионалните му умения, методическите подходи и гражданските правила като цел на тренинг програмата. С други думи, може да бъде схващан като характерен подход към ученето и като процес на образование, който включва не само развиване на знанията, но и развиване социалните умения на участниците в тренинга.

За вашата първа безплатна сесия свържете се с мен.
Skype:evidelova
Телефон: 0879 855 786
jiveisaznatelno@abv.bg