четвъртък, 15 септември 2011 г.

ЦЕЛ НА КОНСУЛТИРАНЕТО

Консултирането има за цел да запълни празнината между това къде сме сега и къде искаме да бъдем, между това кой си и кой искaш да станеш.

Живот или бизнес- консултацията обхваща цялата ни същност. Темите могат да варират от личностно израстване, кариера и лидерство, връзки, преходи в живота, здраве, романтика, пари, забавление и отдих и още много други. Ако търсим развитие в специфични области от живота ни, треньорът ще се съсредоточи върху тях и ще работи в подобряването и развитието на темите зададени от нас.
Консултацията е красиво партньорство на мисълта, чрез тествани и използвани инструменти и техники, съчетани с уникални умения, опит, интуиция и индивидуалност, които треньорът използва във всяка една консултация.

Консултацията може да доведе до:
- Максимално разгръщане на потенциала ни
- Как да си поставим ясни цели и как съзнателно да се движим към тях
- Действие и движение
- Баланс
- Определяне на това, което е наистина важно за нас
- По-голяма информираност, живеейки за момента (ако не сега, няма кога!), по-дълбоко усещане за себе си
- Истинско щастие
- Задълбочаване на силните ни страни и преодоляване или научаване, как да работим върху слабостите си
- Умение да се справяме с промените в живота с повече увереност и грация

Свържете се с мен за вашата първа безплатна консултaция.

Skype: evidelova

Няма коментари:

Публикуване на коментар