четвъртък, 15 септември 2011 г.

КАРИЕРА И БИЗНЕС


Този вид консултиране има за цел за да създаде промяна основно в професионалният ви живот и обкръжаващата го среда. Независимо дали темата е лидерство, работа в екип, управление на времето, професионално развитие, или справяне с промените в работната среда (като преминаване от една позиция в друга, нови отговорности, нова работа и др.) консултирането е много мощен и ефикасен процес, който се фокусира върху промените, прогреса, стимула от постигнатите резултати и общото благосъстояние.

Консултирането може да помогне в подготовката за разширяване и подобряване на връзката и нивото на качеството между служителите ви.


Моля, свържете се с мен за вашата първа,безплатна консултация.

Skype: evidelova

Няма коментари:

Публикуване на коментар